top of page

ProjektExpert - architektonická a projekční kancelář

 

Naším cílem je navrh architektury, která splní představy klienta, odpovídá nejvyšším profesionálním standardům a respektuje hospodárné využití stavebních konstrukcí. Spolupráce s klientem je pro nás dialogem, přičemž klíčovým momentem je klientova maximální spokojenost  a dodání solidního díla.

 

Zaměření:

Provádíme návrhy a projekty administrativních budov, obytných budov a rodinných domů, stejně tak zdravotnických zařízení, skladových obchodních a výrobních areálů. Našim klientům rádi navrhneme design vybavení interiéru nebo zahrady, urbanistické studie a rozvahy pro využití pozemku nebo zhodnocení stávajícího stavu nemovitosti před rekonstrukcí.

 

Rozsah poskytovaných služeb:

 • územně-ekonomické poradenství, studie výtěžnosti pozemků a staveb

 • komplexní zpracování projektové dokumentace

  • urbanistické a architektonické studie

  • územně plánovací podklady, zajištění změn územně plánovací dokumentace

  • dokumentace pro územní a stavební řízení

  • zastupování investora při komplexním projednání dokumentace a vyřízení rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

 • dokumentace pro provedení stavby

 • tendrová dokumentace a spolupráce při vyhodnocení nabídek dodavatelů stavby

 • autorský dozor projektanta při realizaci stavby

 • technický dozor investora při realizaci stavby

 • spolupráce při kolaudačním řízení stavby a dohled nad odstraňováním vad a nedodělků

  • návrh a projekt interieru budov, design nábytku a doplňků

bottom of page