top of page
Prohlášení o obsahu webu
 

Informace na tomto webu nemusí být správné z důvodu změn třetích stran. Popisované nebo vyobrazené věci, návrhy nebo dokumentace nemusí být k dispozici. Vyhrazujeme si právo provádět kdykoliv bez upozornění změny textů, popisů i fotodokumentace. Informace na tomto webu jsou poskytovány "tak, jak jsou" a mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění.© 2014 ProjektExpert — projekce & inženýring. Všechna práva vyhrazena.

bottom of page